Sunday, 11 March 2012

உதவாக்கரை

காதலுக்கு தூதுவனானாய்
ஜோடிக்கு உதாரணமானாய்
மாடத்திற்கு அலங்காரமானாய்
கடிதத்திற்கு தபால்காரனானாய்
பணத்திற்கு பந்தயக்குதிரையானாய்
பந்திக்கு படையலானாய்
சமானத்திற்கு அடையாளமானாய்
பயன்படும் நீயோ - இப்படியான
உருமாற்றங்களோடும்
உருமாறுதல்களோடும்.

பயன்படுத்தும் மனிதனோ - எந்த
உருமாற்றங்களும்
உருமாறுதல்களும் - இல்லாத
உதவாக்கரையாய்.

நன்றி : வெற்றிநடை