Friday, 14 August 2015

முற்றமும் - உரமும்

மனசாட்சியின் நீட்சியாய் நீளும்
குறியீடுகளின் முனைகளை மழித்து
முகவரி தேடிடாத இறுமாப்போடு
விரிந்து கிடக்கிறது என் முற்றம்.

குறுக்கு வழிகளைப் புறந்தள்ளி
முகமூடிகளை மறுக்கும் போதெல்லாம்
அதில் பதியமாகும்
குறியீடுகளுக்கு நானே உரமாகிறேன்.

என் முற்றம்
நானே உரம்
என்றான பின்
முறித்துக் கொள்ள என்ன இருக்கிறது?

நன்றி : கொலுசு.காம்