Saturday, 1 December 2012

அகப்படாத வித்தை

காலாரக் கிளம்பி
கருக்கல் மறைவில்
வயிற்றுக்கொரு கையறு பாடி
கையும், காலும்
அழம்பியே பழக்கப்பட்ட தாத்தாவிற்கு....

வருடம் போயும்
பிடிபடவில்லை
பத்துக்கு நாலு கழிப்பறையில்
பக்குவமாய் வயிறு கழுவி
புறம் வருதல்.

நன்றி : பதிவுகள்